CHY GPS

ทำไม ? .. คุณต้องใช้ GPS ติดรถยนต์

01 Jan 2020

รายงานสถานะต่างๆ GPS ติดตามรถ
ช่วยให้รู้ข้อมูลที่สำคัญ เช่น ตำแหน่งในปัจจุบันสถานะปัจจุบัน (จอด วิ่ง หรือติดเครื่องอยู่กับที่) ความเร็วที่ใช้ ณ ปัจจุบัน เป็นต้น

เก็บบันทึกรายงานย้อนหลัง ส่วนใหญ่ GPS ติดตามรถ
จะมีรายงานย้อนหลังให้ สำหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ เช่น การคำนวณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อวัน ระยะทางที่วิ่งต่อวัน ความเร็วเกินกำหนด ระยะเวลาการจอดติดเครื่องยนต์ เป็นต้น

เพิ่มความปลอดภัยในการขนส่ง
เนื่องจาก GPS ติดตามรถ สามารถทราบตำแหน่ง และความเร็วของยานพาหนะในปัจจุบัน ทำให้เตือนผู้ขับขี่เมื่อมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการประสบอุบัติเหตุ รวมถึงมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติให้ผู้ขับขี่ และผู้ควบคุมทราบในทันที ที่มีปัจจัยเสี่ยงตามเงื่อนไข เช่น วิ่งความเร็วเกินที่กำหนด หรือ วิ่งออกนอกเส้นทางที่วางแผนไว้ เป็นต้น

วางแผนเส้นทางการใช้รถล่วงหน้า GPS ติดรถยนต์
เป็นระบบที่สามารถช่วยวางแผนเส้นทางการทำงานล่วงหน้า และ มีระบบแจ้งเตือน เมื่อมีการทำงานนอกแผนงานที่วางไว้

ป้องกันการทุจริต GPS ติดรถยนต์
มีระบบตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสรุปสถานะ การจอดรถ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบพนักงานว่าออกปฏิบัติงานตามหน้าที่จริงหรือไม่ เกิดการขโมยน้ำมันเชื้อเพลิงขณะออกปฏิบัติงานหรือไม่ เป็นต้น

สะดวก ง่ายต่อการใช้งาน GPS ติดตามรถยนต์
สามารถเข้าดูข้อมูลรถพร้อมกัน ผ่านระบบ Internet website, Application (iOS / Android) ได้ตลอด 24 ชม.


CHY GPS


  • Copyright © 2020. Chysoft Co.,Ltd. Call Center 08-7600-7600 , 02-911-9290, 02-911-7095 โทรสาร 0-2911-8181 อีเมล์ sales@chy.co.th