ทดลองใช้งานระบบ

คุณสามารถทดลองใช้งานระบบได้ โดยเข้าสู่เว็บไซต์www.thaitrack.com

1. ป้อน username คือ demo และ รหัสผ่านคือ 1234 จากนั้นกดปุ่ม "login"2. เมื่อ Login เรียบร้อย จะปรากฎเมนูให้เลือกรายงานที่มุมบนซ้าย ดังภาพ3. หากต้องการ ตรวจสอบตำแหน่งปัจจุบันของรถ ให้เลือก "R01 Monitor Vehicle" จะปรากฎหน้าจอ ดังภาพ4. หากต้องการ ตรวจสอบประวัติการเดินทางประจำวันของรถ ให้เลือก "R02 Daily Report" จะปรากฎหน้าจอ ดังภาพ จากนั้น ป้อนช่วงวันที่ ที่ต้องการดูข้อมูล กดปุ่ม "View Report"สามารถคลิกเลือกดูข้อมูลแต่ละช่วงเวลา โดยคลิกที่ คลิกรูปแว่นขยาย เพื่อดูตำแหน่งจากภาพแผนที่ที่ส่วนท้ายรายงาน จะมีข้อมูลสรุปประจำวัน ดังภาพ5. หากต้องการ ดูข้อมูลสรุปของรถ ให้เลือก "R03 Summary Report" จะปรากฎหน้าจอ ดังภาพ จากนั้น ป้อนช่วงวันที่ที่ต้องการดูข้อมูล กดปุ่ม "View Report"ภาพหน้าจอรายงาน Summary Report6. ออกจากระบบ โดยคลิกที่ Logout ที่มุมบนขวาของหน้าจอหากพบปัญหาในการใช้งานระบบหรือข้อเสนอแนะ
กรุณาแจ้ง HOT LINE 088-850-8354 หรือ อีเมล์ service@chy.co.th
Line ID : @Chysoft

  • Copyright © 2020. Chysoft Co.,Ltd. Call Center 08-7600-7600 , 02-911-9290, 02-911-7095 โทรสาร 0-2911-8181 อีเมล์ sales@chy.co.th