มาตราฐาน

ISO 9001:2015

รับรองโดย

กรมการขนส่ง ฯ

รับรองโดย

สำนัก กสทช.

ความคุ้มค่า

คุ้มกับการลงทุน

ติดตั้งมากว่า

10,000+ คัน

การบริการ

ใส่ใจ ไม่ทอดทิ้ง


#

ประวัติพอสังเขป CHY GPS

บริษัท ชายซอฟท์ จำกัด

- ก่อตั้งปี 2543 ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 20 ปี
- ให้บริการ ระบบติดตามรถ GPS , ระบบติดตามเรือประมง VMS และ อุปกรณ์ IoT
- มาตราฐาน ISO ตั้งแต่ กระบวนการผลิต ติดตั้ง และบริการ
- สินค้าพัฒนาเอง ทั้ง อุปกรณ์และ ซอฟต์แวร์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ
- ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ จากสำนักงาน กสทช.
- ได้รับใบอนุญาตจำหน่าย GPS จากกรมการขนส่งทางบก
- ได้รับใบอนุญาตจำหน่าย VMS จาก กรมประมง
- เราพร้อมพัฒนาซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ให้มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น

วิสัยทัศน์

เป็นผู้ผลิตและให้บริการระบบพร้อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุน ติดตาม อำนวยความสะดวก งานทางธุรกิจและส่วนบุคคล ที่ได้มาตรฐาน คุณภาพสินค้าและบริการเป็นที่ยอมรับ มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคม

พันธกิจ

1. ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ให้บริการที่รวดเร็วเพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจมากที่สุด โดยนำระบบสารสนเทศมาประยุกต์ช่วยในการปฏิบัติงาน
2. พัฒนาสินค้าและบริการให้มีความทันสมัย สนองความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
3. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีความรู้ ทักษะ และศักยภาพเพื่อบริการที่ดีเยี่ยม
4. ดำเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ มีความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายคุณภาพ

มีความมุ่งมั่นในการให้บริการและปฏิบัติงานที่รวดเร็ว ผลิตสินค้ามีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยพัฒนาสินค้า บริการ รวมถึงศักยภาพของบุคลากร อย่างต่อเนื่อง


เรามีประสบการณ์การติดตั้งรถมากมาย

ภาพตัวอย่างบางส่วนที่เราเคยติดตั้ง

#

รถเครน

#

รถโฟล์คลิฟท์

#

รถบัส

#

รถยุโรป

#

รถ jeep หรือรถกระบะ

#

รถตู้


ลูกค้าของเรา


สินค้าของเรา

เรามีสินค้ามากมาย หลายรูปแบบ เหมาะกับลูกค้าหลากหลายประเภท

#

เครื่อง CHY GPS Tracking – รุ่นรถขนส่ง พร้อมเครื่องรูดใบขับขี่

ติดตั้งกับ รถโดยสาร รถตู้ รถบัส รถสิบล้อ รถพ่วง
- สินค้าได้มาตรฐาน ISO รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
- หลังจากติดตั้ง พร้อมออกใบรับรอง ต่อภาษีได้ทันที
- บริการหลังการขายดีเยี่ยม ไม่ทอดทิ้งลูกค้า
- ราคาเริ่มต้นที่ปีแรก 4,900 บาท ปีต่อไป 1,800 บาท


#

เครื่อง CHY GPS Tracking – รุ่นรถทั่วไป

ติดตั้งกับ รถเก๋ง รถกระบะ รถ 6 ล้อ รถส่งของ รถเซลล์ รถบ้าน
- สินค้าได้มาตรฐาน ISO รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
- บริการหลังการขายดีเยี่ยม ไม่ทอดทิ้งลูกค้า
- มีบริการทดลองใช้ ก่อนสั่งซื้อจริง
- เลือกรูปแบบได้ตามความต้องการ :
- สามารถสร้าง User เพิ่มได้เอง เช่น ต้องการให้สิทธิแก่ลูกค้าของตน เพื่อใช้ติดตามรถขนส่งสินค้า
1. แบบซื้อขาด (ใช้งานระยะยาว) ราคาเริ่มต้นที่ปีแรก 4,900 บาท ปีต่อไป 2,000 บาท
2. แบบเช่าใช้ (ใช้งานระยะสั้น ไม่เกิน 2 ปี) ค่าใช้จ่ายต่อปี เริ่มต้นที่ 3,500 บาท


ติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้ตามความต้องการ

เซ็นเซอร์ (Sensor)ต่าง ๆ อาทิเช่น Senser การเปิดประตู, Senser อุณหภูมิ, Senser เบรคกระชั้น/ออกกระชาก, Senser เลี้ยวกะทันหัน, ปุ่มฉุกเฉิน ECALL, เสียงเตือน BuZZER, Sensor ตัดสตาร์ท, กล่องกันน้ำ Senser เกจน้ำมันดิจอตอล , Senser Ultrasonic แบบไม่เจาะถัง(น้ำมัน) , แบตเตอร์รี่สำรอง , Memory Senser สวิตซ์อุปกรณ์ , เครื่องอ่านบัตรทาบ/เครื่องรูดใบขับขี่ , Senser คาดเข็มขัดนิรภัย , Senser ฝาถังน้ำมัน / Senser แสง


ระบบติดตามยานพาหนะ CHY GPS

ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้งานสร้าง User เพิ่มได้เอง
มีฐานข้อมูลแผนที่ทั่วประเทศ ระดับ ถนน ซอย เพิ่มจุดสนใจ (POI) ได้เองตามความ ต้องการ
แสดงตำแหน่งปัจจุบันของรถ พร้อมแจ้งเตือนกรณีต่าง ๆ
ดูประวัติการเดินทางของรถ สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ 1 ปีในแบบรายงาน และ ภาพเคลื่อนไหว
ช่วงเวลาการวิ่ง การจอด ติดเครื่องนานเกินกำหนด การนำรถไปใช้นอกช่วงเวลาขับรถเร็วเกินกำหนด นำรถไปใช้นอกพื้นที่ๆ กำหนด
สรุประยะทางที่วิ่งทั้งหมด ประมาณการน้ำมันที่ใช้และค่าใช้จ่าย
วางแผนการใช้รถ บันทึกประวัติการเติมน้ำมัน คำนวณอัตราสิ้นเปลือง
พัฒนาระบบเพิ่มได้ตามความต้องการ
ใช้งานได้ทั้ง Web และ Application


บทความ

CHY GPS


  • Copyright © 2020. Chysoft Co.,Ltd. Call Center 08-7600-7600 , 02-911-9290, 02-911-7095 โทรสาร 0-2911-8181 อีเมล์ sales@chy.co.th